Consellería do Medio Rural convoca concurso para contratar o servizo de desenvolvemento dunha campaña de publicidade, durante os anos 2019 e 2020, para a promoción da prevención, concienciación e sensibilización social contra os incendios forestais.

O obxecto do contrato é a definición dunha estratexia de medios e soportes para desenvolver unha campaña publicitaria para previr, sensibilizar e concienciar aos galegos e galegas das consecuencias que se derivan dos incendios forestais. Os servizos a contratar son os seguintes:

– Desarrollo de una estrategia, investigación y planificación de medios publicitarios para la campaña publicitaria.
– Adquisición de espacios publicitarios en todos los medios/soportes que se determinen.
– Ejecución, justificación y evaluación de la campaña de medios durante la vigencia del contrato.

O orzamento base de licitación é de 1.074.380,16 máis IVE.

Prazo presentación da oferta: 30/01/2019 ás 19:00h

Toda a info disponible no seguinte LINK.