A Xunta de Galicia abre un novo procedemento para contratala xesión da inserción de anuncios oficiais e institucionais da Consellería de Infraestructuras e Mobilidade e as súas entidades adscritas nos diarios oficiais e medios de comunicación durante os anos 2019 e 2020.

Orzamento base de licitación: 60.000 + IVE.

Data e hora límite para a presentación das ofertas: 29/04/2019 ás 19:00 h.

Máis información e pregos aquí.