Campaña das políticas sociais destinadas ás persoas maiores

A Consellería de Política Social abre procedemento para adxudicar un servizo para o desenvolvemento dunha campaña de difusión institucional das políticas sociais da Xunta de Galicia destinadas ás persoas maiores nos anos 2019 e 2020.

O obxecto do presente contrato  é definir a estratexia de medios e soportes para desenvolver unha campaña publicitaria a nivel autonómico que difunda as iniciativas que desenvolve a Xunta de Galicia en materia de maiores.

Os servizos a contratar serán, nomeadamente:

  • Desenvolvemento dunha estratexia, investigación e planificación de medios publicitarios para a citada campaña publicitaria.
  • Adquisición de espazos publicitarios en todos os medios/soportes que se determinen.
  • Execución, xustificación e avaliación da campaña de medios durante a vixencia do contrato.

As necesidades que queren satisfacer son:

  • Mellorar a imaxe social das persoas maiores promovendo a superación dos estereotipos sociais negativos vinculados ao envellecemento e fomentando a difusión e proxección dos valores positivos asociados a esta etapa da vida.
  • Proxectar unha imaxe normalizada e revalorizada das persoas maiores como transmisoras de coñecementos útiles para o avance social da nosa comunidade.
  • Promover e valorizar a participación activa das persoas maiores nos distintos ámbitos da sociedade, aportando os seus coñecementos e experiencias, en especial no ámbito socioeconómico e profesional.
  • Promover o envellecemento activo das persoas maiores mediante a saúde e a participación proactiva na sociedade civil mediante toda clase de actividades (culturais, educativas, de voluntariado, de ocio e tempo libre,…)
  • Dar a coñecer e informar ás persoas maiores sobre o catálogo de programas, servizos, recursos e prestacións que a Xunta de Galicia ten para atender as súas diversas necesidades e demandas.
  • Difundir a información relativa ós programas, servizos, recursos e prestacións que a Xunta de Galicia ten, de maneira singular para as persoas maiores en situación de dependencia e/ou con discapacidade.

Orzamento base de licitación: 1.000.000,01 con IVE.

Data e hora límite para presentación no rexistro: 27/06/2019 ás 14:00 h.

Máis información aquí.

Comparte esta noticia en redes sociales:
Quizá te interese:
Ofertas de Empleo

Ofertas de Empleo

Actualización diaria de ofertas de empleo, becas, concursos, premios.